Kroonenburg Advies

Gifvrij Plaagdier Management Nederland (GVPM) is met Kroonenburg Advies uit ’s Hertogenbosch een samenwerkingsverband aangegaan.

Gezamenlijk verzorgen wij voor (horeca) bedrijven een door de NVWA goedgekeurde ‘goed en groen’ systematiek: zonder en met aanmelding bij de NVWA.

bekijk de website van Kroonenburg