Nieuwe samenwerking

Gifvrij Plaagdier Management Nederland (GVPM) is met Normec Foodcare uit ’s Hertogenbosch een samenwerkingsverband aangegaan.

Samen geven we bewustwording trainingen hygiëne, schoonmaken en het gifvrij oplossen van plaagdierproblematiek inclusief een praktijkdeel van de H.A.C.C.P.. Onze werkwijze is een door de NVWA goedgekeurde ‘goed en groen’ systematiek.
lees meer