Nieuwe samenwerking

Gifvrij Plaagdier Management Nederland (GVPM) is met Normec Foodcare uit ’s Hertogenbosch een samenwerkingsverband aangegaan.

Samen geven we bewustwording trainingen hygiëne, schoonmaken en het gifvrij oplossen van plaagdierproblematiek inclusief een praktijkdeel van de H.A.C.C.P.. Onze werkwijze is een door de NVWA goedgekeurde ‘goed en groen’ systematiek.
lees meer

Read More

Artikel Biojournaal

Ongediertebestrijding vereist een goed plan van aanpak
“Neem natuur als uitgangspunt, daar komt geen gif aan te pas”

Ongewenste gasten wil je graag buiten de deur houden. Bij bedrijven en instellingen leidt ongedierte dikwijls tot overlast waarbij de hygiëne in het geding komt.
lees het artikel

Read More

TRAINING & WORKSHOP

In een bewustwordingsproces tijdens de workshop voor zowel eigenaar als personeel, richt ik de neuzen in de zelfde richting om hygiëne op een hoger niveau te brengen en overlast van ongedierte beheersbaar te maken/te houden.

Read More

WERING- MAATREGELEN

Het ongedierte “proof” maken van gebouwen middels nieuwe technieken zoals EMFLEX afdichtingen.

Read More

VERJAGEN VAN ONGEDIERTE

Het plaatsen van verjaagsystemen in gebouwen om voor ongedierte een zodanig onprettig leefklimaat te creëren dat zij zich hier niet nestelen.

Read More

VANG-
SYSTEMEN

Het gebruik van moderne vangsystemen om ongedierte op “lastige plaatsen” weg te vangen.

Read More

Over ons

GVPM biedt gifvrije, duurzame en functionele oplossingen om overlast van ongedierte beheersbaar te maken en te houden. Heeft u overlast van muizen, ratten, zilvervisjes, (fruit)vliegen dan heeft GVPM, gevestigd te Rosmalen, een gifvrije methodiek ontwikkeld om overlast van uw ongedierteprobleem innovatief op te lossen. Wij bieden maatwerk voor ieder bedrijf door middel van de Totaal Aanpak

Maak kennis met onze medewerkers

MIJN TOTAAL AANPAK

Bij de Gifvrij Plaagdier Management methodiek gebruik ik altijd een Plan van Aanpak om onze doelen te bereiken. Deze manier van werken heb ik benoemd als mijn totaalaanpak. Klik hier voor een verdere toelichting.

Onderlinge samenwerking

Een goede samenwerking tussen het bedrijf en GVPM is essentieel.

Duidelijke afspraken

Afspraken maken en deze nakomen is de basis van onze samenwerking.

Presentaties,
workshops en trainingen

Start van elk traject om oorzaken van problemen boven tafel te krijgen.

Waarom Gifvrij Plaagdier management Nederland?

Hieronder ziet u wat wij kunnen betekenen voor restaurants, bakkerijen, zorginstellingen, scholen en overige bedrijven.

Veilig, gifvrij <br> en hygiënisch

Veilig, gifvrij
en hygiënisch

Structurele oplossing <br> voor uw ongedierteoverlast

Structurele oplossing
voor uw ongedierteoverlast

Innovatieve oplossingen

Innovatieve oplossingen

LEES ONZE REFERENTIES - klik hier

Door betere wering, vangen en verdrijven is ons schoolgebouw bevrijd van overlast gevend ongedierte. Gifvrij en volgens een gedegen plan.
Pierson College
De werkwijze heeft ons de ogen geopend, mede door geplande en niet geplande controles blijft het niveau bij NUL 73 op alle terreinen hoog.
Nul73
Zeven maanden later staat Makro op het gewenste nulpunt. We hebben een schone Makro en het ongedierte is beheersbaar.
Makro
Zonder gif zijn wij inmiddels van de muizenoverlast af, door o.a. het bewust worden van het belang van de algehele hygiëne in het bedrijf.
Shell