Mijn Totaalaanpak

Bij de Gifvrij Plaagdier Management methodiek gebruik ik altijd een Plan van Aanpak om onze doelen te bereiken. Deze manier van werken heb ik benoemd als mijn totaalaanpak.

Onderlinge samenwerking tussen de eigenaar van het bedrijf – het personeel – Gifvrij Plaagdier Management Nederland is een essentieel onderdeel in mijn totaal aanpak.

Duidelijke afspraken maken, met elkaar communiceren en de afspraken nakomen is de basis van deze samenwerking.

Vandaar altijd bij de start een presentatie, training en /of workshop voor een ieder van het team. Het luisteren naar elkaar om diepere oorzaken van problemen boven tafel te krijgen.

Bepaalde gewoontes aanpassen of veranderen om gezamenlijk een probleem aan te pakken en op te lossen.

De weringmaatregelen, de verjaag en vangsystemen zijn vervolgens de middelen om (middels deze totaalaanpak) overlast van ongedierte op te lossen.